Düşük nedir ? Çocuk düşürme türleri hangileridir?

dusuk-mkle

Düşük Nedir?
Gebeliğin ilk altı ayı içerisinde ceninin rahimden düşmesidir. Cenin yaşantısını sürdüremediği bir dönemde gebelik halinin kaybı, cenin düşmesine yol açar.

Cenin ne zaman yaşıyor veya yaşayabilir olarak kabul edilir?
Gelişmesinin 26 ila 28’inci haftasından sonra.

Çocuk düşürme terimi her zaman gebeliğin suni şekilde sona erdirildiği anlamına mı gelir?
Hayır. Tıp aleminde çocuk düşürme yalnız, cenin daha yaşantısını sürdürebilecek bir dereceye gelmeden önce gebeliğin son bulması anlamına kabul edilmektedir.

Çocuk düşürme türleri hangileridir?
a.   Spontan düşük (herhangi bir suni vasıtaya başvurulmadan çocuğun kendiliğinden düşmesi).
b.  Müdahale yoluyle düşük (gebeliğe son vermek için alet kullanarak, ilaçla veya operasyonla çocuğun düşürülmesi).

Spontan düşüğün türleri var mıdır?
Evet. Bunlar; düşük tehlikesi, kaçınılmaz düşük, tamamlanmamış düşük, tamamlanmış düşük, mikroplanmış düşük, bozulduğu halde rahmi terk etmemiş düşüktür.

Müdahale yoluyla düşüğün çeşitli türleri var mıdır?
Evet. Bunlar; tedavi için yapılan düşük ve sosyal nedenle yapılan düşüktür.

Spontan düşüğün bazı nedenleri hangileridir?
a.  Yumurtada, menide, döllenmiş yumurtada, plasentada bozukluk veya noksanlık.
b.  Rahimde bir hastalık, enfeksiyon veya bir tümör gibi.
c.  Yumurtalıklarda,   tiroid veya hipofiz bezleriyle ilgili guddeler sisteminde bir bozukluk.
d.  Diyabet, beslenme yetersizliği, firengi, verem gibi bünyevi hastalıklar.
e.  X ışınlarına fazla maruz kalmak, zehirlenmek vb.

Düşük tehlikesi nedir?
Gebeliğin erken döneminde beliren bu halde, hafif kanamalar olmakta ve karın krampları meydana gelmekteyse de; serviks genişlemediği için rahimde gelişmekte olan cenin ve ekleri dışarı fırlatılmaz.

Kaçınılmaz düşük nedir?
Bu durumda serviksteki kanama ve genişleme o dereceye varmıştır ki, ceninin rahimden çıkmasını önlemenin hiçbir çaresi kalmamıştır.

Tamamlanmış düşük nedir?
Bütün cenin torbasının ve plasentanın tamamen rahimden dışarı atılması halidir.

Spontan düşüğün belirtileri nelerdir?
a.  Düşük tehlikesinin erken safhalarında hafif kanama tek müspet işaretidir. Bundan sonra sırt ağrıları ve hafif kramplar gelişir. Bu safha bazen günlerce ve hatta haftalarca sürebilir.
b.  Kaçınılmaz düşükte kanama daha fazladır. Kramplar dev gelir, daha şiddetli ve daha uzun sürebilir. Serviks genişlemeye başlar.
c.  Tamamlanmamış düşükte kramplar ve kanama şiddetli devamlıdır, hücre ve pıhtı parçaları düşer, serviks genişlemişi
d.  Tamamlanmış düşükte pıhtı parçalarının düşmesinden sı rahimden büyük bir külçe çıkar. Bu külçe muayene edildiği bütün gebelik ürününün bunun içerisinde olduğu görülür.

Düşük tehlikesi nasıl tedavi edilir?
Yatakta istirahat, hormon tedavisi, C ve K vitaminleri ile mi: kin ilaçların verilmesi yeterlidir.

Düşük tehlikesinin tedavisi başarılı olur mu?
Her zaman değil. Bazı hallerde ne yapılırsa yapılsın kadının çoğunu düşürmesi önlenemez.

Kaçınılmaz düşüğün tedavisi nasıl yapılır?
Çocuğun düşürülmesinin önlenilemeyeceği belli olunca rahim boşaltılmalıdır. Bir “kaçınılmaz” lığın taktirini yapmak çok zor olduğundan, jinekologlar kadının çocuğunu tutması için her şansı tanıyacaklardır. Bunun imkan dahilinde olmadığı görülünce en iyi usul rahmi bir kürtajla tam anlamıyla temizlemek olacaktır.

Tamamlanmamış düşüğün tedavisi nasıl yapılmalıdır?

Fazla kan kaybı olmamışsa hiçbir tedavi gerekmemektedir. I kanama olmuşsa kan nakli yapılmalıdır. Enfeksiyon belirtileri görülürse antibiyotik ilaçlar verilmelidir.

Bozulduğu halde rahmi terk etmemiş düşük nedir?
Gebeliğin bu halinde cenin rahimde ölmüş, rahim çeperinden ayrılmış, fakat rahmi terk etmesi gerekirken rahim boşluğunda kalmıştır. Bu hal kadın için çok zor bir durumdur. Çünkü gerekli tedavi sistemi ölü ceninin haftalarca rahimde kalmasını gerektirmektedir. Bazı hallerde ceninin dışarı atılması için gerekli ilaçlar verilmektedir. Ancak, en güvenli sistem rahmin kendi kendisini boşaltmasını beklemektedir. Bu çok kez cenin yaşama olanağını kaybettikten sonra haftalarca sürebilmektedir.

İtiyadı düşük nedir?
Bu, kadında devamlı çocuk düşürme hallerinde kullanılan terimdir. Belirtiler, işaretler ve tedavi her çocuk düşürme halinde aynıdır.

İtiyadi düşüğün sebepleri ne olabilir?
a.  Hipofiz salgı bezi, tiroid salgı bezi ve yumurtalıklarda gudde dengesizliği.
b.  Çok şiddetli ve derinine varan bir duygusal dengesizlik.
c.  Doğuştan olan kusurlu rahim teşekkülü.

İtiyadi düşüğe, tıbbi yollarla yardımcı olunabilir mi?
Evet. Fakat bir doktor tarafından her yönden derinine kadar araştırma yapılması ve bundan sonra uzun bir tedavi süresi gerekli olacaktır.

Çocuk düşürme vakalarında, hastanın hangi hallerde hastaneye yatırılması gerekmektedir?
Kanama fazlalaşınca veya karın bölgesindeki kramplar şiddetli ve inatçı olunca.

Çocuk düşürme ile ilgili en büyük tehlikeler hangileridir?
a.  Tamamlanmamış düşükte kanama o kadar çok olabilir ki, kadının hayatı tehlikeye girebilir. Bu gibi hallerde derhal kan hakliyle kadının hayatı kurtarılabilir.
b.  İyi durumlarda yapılmayan çocuk düşürmelerde çok kez enfeksiyon komplikasyonları meydana gelmektedir. Bu enfeksiyon hallerinde hiç vakit kaybetmeden aktif ve antibiyotik tedavilerine başvurulmalıdır.

Çocuk düşürmede yetersiz tedavinin sonuçları ne olabilir?
a.  Enfeksiyon meydana gelebilir ve bu yüzden rahmin, tüplerin ve yumurtalıkların alınması gerekebilir.
b.  Kısırlık olabilir.

Enfeksiyon her tür çocuk düşürmeden sonra meydana gelebilir mi?
Evet. Ancak çocuğun düşürülmesi bir hastanede ve yetkili bir jinekolog tarafından yapılmaktaysa bu hale nadiren rastlanılabilinir.

Çocuk düşürdükten sonra nelere dikkat etmeli?
a.  Bir iki hafta kesin istirahat edilmeli.
b.  Bir ay süre banyoya girilmemeli ve lavaj yapılmamalı.
c.  Bir ay süre cinsel temasta bulunulmamak.

Hangi hallerde çocuk düşürme suç sayılmaz?
Annenin ya da çocuğun ruhsal veya bedensel kalıcı bir hastalığa yol açacak durumların varlığında doktor ilk üç ay zarfında tıbbi düşük yaptırabilir. Ancak; bu işlem gerekli sağlık mercilerine haber vermek şartıyla yapılabilir. Annenin durumunun acil olduğu hallerde haber verme işlemi tıbbi düşük yaptırıldıktan sonra olabilir.

Gebeliğin bitiminde neden yalnız son on hafta kaale alınmaktadır?
Çünkü bu periyotta ceninin rahim dışında yaşantıya devam edebileceği kabul edilmektedir.

Çocuk düşürmeden sonra kısırlık olma oranı yüksek midir?
Eğer çocuk düşürmede enfeksiyon olmamışsa hayır. Hastanede mikroptan arıtılmış ameliyat odasında yapılan kürtajlarda enfeksiyon olma oranı çok düşüktür.

Cinai düşüğün tehlikeleri nelerdir?
Kanuna aykırı yapılan “cinai düşükler” hasta için çok tehlikelidir. Bunlarda ölüm oranı çok yüksek olur ve çocuk düşürme vakalarında ölümler çoğunlukla bu kategoride meydana gelir. Çocuk düşürmeler hiçbir zaman tam teşekküllü hastaneler dışında yapılmamalıdır. Buralarda mikropsuz ameliyat odası, yeterli anestezi imkanları ve nakil için gereken kan her zaman mevcuttur. Hastane dışında gizlice yapılan çocuk düşürme hallerinde ölüme yol açan kanamalara, enfeksiyonlara, rahim delinmesine vb. hallerde çok sayıda rastlanmaktadır.

Çocuk düşürmede ne gibi cerrahi işlemler kullanılmaktadır?
1.  Genişletme ve kürtaj. Bunun anlamı serviksi genişletmek (rahme giriş yolu) ve bir küret ile rahim içini kazımaktır.
2.  Emme metodu: Bu sistemde serviks genişletilerek buradan özel bir emme aleti sokulmaktadır. Bu şekilde cenin ve rahim içzarı emme yoluyla rahim dışına çıkarılacaktır.
3.  Tuzlama usulü: Bu çocuk düşürme sistemine cenin birkaç aylık olduğu hallerde başvurulur. Bu sistemde ceninin etrafındaki sıvıya. konsantre bir tuz solüsyonu enjekte edilmektedir. Bu solüsyon, rahmin cenini ihraç etmesini teşvik ve tahrik etmektedir.

Kendiliğinden düşük oluşturacak haplar var mıdır?
Hayır. Ancak piyasada bu görevi yapabileceği söylenen haplar satılmaktadır. Bu hapların büyük çoğunluğunda tehlikeli bir madde olan “ergot” bulunmaktadır. Bu ilaçlardan fazla alınması, kan damarlarına telafisi imkansız zararlar verebilir.

Uzun süre doğum kontrol hapları alan bir kadın çocuk düşürmeye daha fazla meyilli midir?
Hayır. İstatistiklere göre uzun süre doğum kontrol hapları almış olan kadınlar, almayanlara oranla çocuk düşürmeye daha fazla meyilli değildir.

Kendi kendine çocuk düşürmenin güvenli bir yolu var mıdır?
Hayır. Böyle tecrübeler pek çok hallerde enfeksiyon, kanama ve ölüme yol açmıştır.

Dölyolu kanaması veya lekelemesi hallerinde karı-koca cinsel temastan kaçınmalı mıdır?
Evet. Bir çocuk düşürme tehlikesi belirdiği hallerde çiftler cinsel temastan kaçınmalıdırlar.

Gebelikte cinsel temas çocuk düşürülmesine neden olabilir mi?
Bazı jinekologlara göre, evli çiftler gebeliğin ilk aylarında, gebelik dışında kadının adet olacağı günlerde cinsel temastan kaçınmaları gerekmektedir. Bu günler dışında cinsel temasta bulunulmasında bir sakınca yoktur.

Gebeliğin ilk aylarında dölyolu kanaması veya lekelemesi olan bir kadının çalışması sakıncalı mıdır?
Evet. Bu hallerde fiziki hareketten kaçınılması gerekmektedir. En hafif dölyolu kanaması hallerinde bile yatakta istirahat etmek gerekir.

Alt karın bölgesinde duyulan sancılar çocuk düşürüleceğine dair bir işaret sayılmalı mıdır?
Bazı hallerde, krampı andıran karın ağrıları çocuk düşürme ihtimalini göstermekte olabilir. Bu sancılar inatla devam ederse jinekologa danışmak gerekir.

Not: Yorumlar da, ilaç ismi, düşük yapan, yaptıran hastane, muaynehane, doktor ismi, telefon adres vs… paylaşmak yasaktır ve yasa dışıdır, bu yüzden bu tür yorumları yayınlamıyoruz, yorumunuzda başınızdan geçen deneyimleri ve önerileri anlatabilirsiniz, geçmiş olsun…

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.